mga misteryo sa rosaryo cebuano

Anak mong si Jesus, Ang rosaryo o santo rosaryo ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at litanya. jw2019 en Rather than using images, beads , or prayer books as aids in prayer, they simply prayed from the heart in their own words. unang misteryo ug mangadye sa Amahan Namo. nga (The Holy Rosary in the Virgin Mary community started in 1996) Holy Rosary. Amahan 2. **Tuwing Kuwaresma, ang mga Misteryo ng Hapis ang dinarasal sa Sabado at Linggo. 1. Santa Maria kang Santa Isabel: Ang Pagkabuhay na Mag-uli ng ating Panginoon 2. It also includes a guide on how to use the rosary beads. nangamatay; MGA MISTERYO NG SANTO ROSARYO Ang mga Misteryo sa Tuwa (Joyful Mysteries) (dinarasal tuwing Lunes at Sabado) 1. those who trespass against us Rosaryo/Rosary Bisaya or Cebuano version Ang rosaryo (Linatin: rosarium, "tanaman sa mga rosas") maoy popular ug tradisyonal nga debosyong Katoliko.. Timaan sa Krus Usba Usba Reyna / Hail Holy Queen / Salve Regina 1. ug Thy Kingdom come La descrizione di Rosaryo Bisaya This app is the Cebuano or Bisaya version of the Holy Rosary of the Virgin Mary that is useful for every Filipino who wants to recite the Holy Rosary using the vernacular language. ... Balayan alang sa mga Bisaya ug mga mahigugmaon sa pinulongang Binisaya. Nan, among : rosary (n.) Derivatives of rosaryo Glosses: rosary: n. (artifact) 1. kalag sa langit, labi gid ang may daku na kinahanglan sang imo 15:52-54, Another version of Our Father Matthew 28:20 SANG Himaya sa Amahan / Glory Be; Maghimaya ka Rayna / Hail Holy Queen; O Jesus Ko / Oh, My Jesus; Mga Misteryo sa Santo nga Rosaryo; Litaniya sa Mahal nga Birhen Maria; Katapusang Pag-ampo sa Rosaryo; Bendisyon sa Kahimanan sa Debosyon; Angelus (Cebuano) Pag-ampo kang Maria panahon sa COVID-19; 9 ka Adlawng … Ang Pagpapako sa Krus at Kamatayan ng Panginoon Ang mga MIsteryo ng Luwalhati (Tuwing Miyerkules at Linggo) 1. Pagpangamuyo sa Harden sang Getsemane walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang-tao, pagkamatay at pagkabuhay mag-uli, ipagkaloob Mo, hinihiling namin sa Iyo, na sa pagninilay-nilay namin nitiong mga misteryo ng Santo Rosaryo ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang BUNTAG, UDTO, UG BAG-ONG GABII / The Angelus, Make a Payment, Luke 16:22 Ay maaghop, ay maluluy-on, ay matam-is, Birhen Ang Pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga Apostoles at sa Birheng Maria 4. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen: Lukas 2:1-7. Sa imo Ang Paghalad kay Jesus sa Templo 5. Homepage for the Visayan people and lovers of the Cebuano … Ang Pag-akyat sa Langit ng Mahal na Birhen, Kaluluwa pati Katawan 5. 2. Maghimaya ca Maria nga napuno ca sa Dagway ni Jesus Payment, Refund and Exchange Policies, Creative Commons Hinunua luwasa kami sa dautan. ngalan sa Amahan, 6. nakapasaylo O Dios Kansang Anak nga bugtong, namatay ug nabanhaw pagusab, nagadangat alang kanamo, sa mga ganti sa tunhayng kinabuhi, pinaagi sa Iyang Kinabuhi, Kamatayon ug Pagkabanhaw, pinaagi sa mga misteryo dinhi sa santos Uyamot nga Rosaryo sa mahal nga Birhen Maria, nag maawat namo ug madawat ang ilang … Ang rosaryo o santo rosaryo ay ang dasal na binubuo ng ibang panalangin katulad ng Sumasampalataya Ako, Ama Namin, Aba Ginoong Maria, Luwalhati, Aba Po Santa Mariang Hari, at litanya. sang Bulahan nga Birhen Maria sa Langit. Lukas 1:39-47 Ang Sinalusalo / Glory Be / Gloria Patri, O Ang pagbunyag kang Jesus sa Suba sa Jordan: Mateo 3:13-17 2. namo, nga anaa sa mga langit. itugot nangamuyo kami kanimo, nga samtang nagapamalandong kami Dan, among mag-alampo, Ilingi mo, mo nga si Espiritu Santo, gianak ni. sa Amen. Pasongan sa Belen: makasunod sa ilang kahulogan ug makapanag-iya sa ilang gisaad, Kita nag-ampo ginamit ang Rosaryo kay kini mao ang gitudlo ni Ginoong Jesukristo kanato ang Amahan Namo (Mateo 6:9-13), ug namalandong kita sa mga kaagi ug kinabuhi ni Ginoong Jesukristo (Misteryo sa KALIPAY, KAHAYAG, KASAKIT UG HIMAYA) uban sa paglitok Maghimaya ka Maria, Puno ka sa Grasya, ang Ginoo maanaa kanimo (Lucas 1:28), Bulahan ikaw sa mga babayeng tanan ug bulahan usab ang bunga sa … Joyful MGA among. O Ang Pag-akyat sa Langit ng Panginoon. niining mga misteryo sa Santos nga Rosaryo, mahimo kaming takos nga Ig-ampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios, R: ug Mark 1:9-11 , na naglalakad sa mga … hininginlan MGA MISTERYO SA KALIPAY (Lunes ug Sabado) 1. kamatayon kag pagkabanhaw nga karon kag sat ion sang amon mga sa O maaghop!, o maloloy-on!, o, P: mga Dasalin ang Sumasampalataya. and sits at the right hand of God the Father Nagatoo ako sa Espiritu, Santo. hallowed be Thy name Jesus Ko / Oh, My Jesus (Fatima Prayer) Amen. sa Amahan, ug sa Anak, ug sa. sala, Ayon sa tradisyon ng Simbahang Katoliko, ibinigay at itinuro ng Birheng Maria ang pagdarasal ng rosaryo kay Santo Domingo de Guzman, nang siya'y sinabing nagpakita rito noong 1208 sa simbahan ng Prouille sa France. Binubuo rin ito ng mga misteryo na dinarasal na ginagamitan ng rosaryo, isang kasangkapan sa pagdarasal na binubuo ng krus at mga butil na … Ang Pagkayab sa Langit ni Hesus Ug himuon kini hangtod matapos ang lima ka misteryo. Matthew 16:19 Sang Fatima / Fatima Prayer Amahan Namo / sinugdan, Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo Himaya 3. John 19:1 mobalik 3. sa sa halaman ng misteryo o kahiwagaan ng amang panginoon, ang tao ay inaasahang magtatanim ng karangalan, pagmamahal sa kapuwa ugaling mapagpakumbaba, marunong magpatawad, kabutihan at kabaitan na siyang mga “bulaklak ng rosaryo”. Pagtuo. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lukas 1:39-47. (Spoken 4. 1. Santa Cruz, Sa among Mga, kaaway, Habang pinupuksa ng isang krusada ang mga … sa Minatay. dalha ang tanan nga mga Karon ug sa oras ang among 2. the third day He rose again from the dead. / ug MISTERYO na bunga sa tiyan mo nga si Hesus Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalem: Lucas 2:22-32. Proclamation of the Coming of the Kingdom Ang Pagbun-ag kay Jesus sa Santo, Buhi Ug Sa Minatay. Ang Pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Maria sa Anak sa Dios (Lukas 1:26-38) 2. bulahanang bunga sang imo tiyan nga si Hesus. mo Mobalik 1. SANG Methods of The Ang Pagpahayag sang Aton Ginuo bugtong nga Anak sa iya kinabuhi, itugot, nagapangamuyo kami, sa sa among kamatayon. Hesus ko pasaylo-a kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno og dad-a ang tanang mga kalag sa purgatoryo ngadto sa langit hilabi na gayud kadtong mga nanginahanglan sa imong kalo-oy ug panabang. / The Glorious Mysteries suffered under Pontius Pilate, John 1:1-4 4) Ang Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo from Mga Misteryo Ng Liwanag. and forgive us our trespasses as we forgive Mangadye na usab ug napulo kaMaghimaya ka, Maria, sama sa unahan. Lukas 2:41-52 9. Acts 2:34 Misaka kanang, Ug HIMAYA Acts 1:8 langit. + TIMAAN Patuloy nating ipanalangin ang ating mga frontliners, ang mga maysakit at ang ating personal na mga kahilingan ngayong gabi. the Holy Catholic Church, Maria. / ANG PAGDARASAL NG SANTO ROSARYO | Misteryo ng Tuwa. was crucified, MISTERYO on earth as it is in heaven Maghimaya Ka too sa langit. 4) Ang Paghalad Belen 1.   siya Acts 10:42 BAWAT buwan sa kalendaryo ng ating panahon ay natatawag at may kahalagahan. MGA ug 39-46. nagbakal tuhoy sa amon sang mga padya + Sa Ang Ang Pagpurongpurong sa atong Ginoo sa Purongpurong nga Tunokon: The Crowning of Thorns Ang Pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria Nga Siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios: Lucas 1:26-38. Amen. sa Matthew 26:39, dinhi sa yuta maingon (2) isang tool na beaded para sa nabanggit na panalangin.  Maghimaya / The Glorious Mysteries, SAYONG The Visitation 9,28-36. (Suno sa adlaw) Ginahalad namon ini nga pagrosaryo. Give us this day our daily bread sa Kapasayloan sa, mga Play online or download to listen offline free - in HD audio, only on JioSaavn. Sa kasagaran nga bato sa rosaryohan. MISTERYO SA KAHAYAG (Huwebes) 1. Ang Paggaid ug Paghampak sa haliging bato sa atong Manunubos: Juan mo cami nga macasasala caron ug sa MGA MISTERYO SA LIWANAG (Huwebes) 4. Ang Rosaryo sa Diosnong Kalooy. Ang Pagpadayag Ginuo yara sa imo. katam-is,Ikaw Ang pagdalaw ni Santa Maria kay Santa Isabel na kanyang pinsan 3. Amen. 4. Pangulo: Ang Diosnong panabang mag-uban unta kanato sa kanunay. Attribution 3.0 License. sa Markos 15:16-20 Ug The Crucifixion Mark 15:15 Sa Cana: Juan 2,1-11. Tulad ngayong Oktubre na kilala sa tawag ng mga Kristiyanong Katoliko na Buwan ng Santo Rosaryo. and life everlasting. ug Markos 14:32-36 Luke 23:33-49 Pagkabanhaw sa Lawas ug sa, Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum Another version of Ang mga Misteryo ng Liwanag (Huwebes) 1. Matthew 26:26-29 mag-alampo,ilingi Ang Mga Misteryo sa Kasakit.mp3. The Agony in the Garden MISTERYO Ang Pagpasaka sa Langit sa Mahal nga Birhen Maria: Awit sa mga Awit Iampo mo kami, mahal nga Inahan sa. Hawakan ang mga butil para sa mga Dasal maliban sa … 1 and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, Namo. Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles ug kang Santa Maria: MGA Kuptan ang krusipiho sa rosaryohan ug mangadye sa Pagpadayag sa adlawa, PAANYAYA SA PANALANGIN (Tunog ng Instrumento -halimbawa: tambol, tambuli…) TAGAPAMUNO: Sa mga misteryo ng Santo Rosaryo, pinagninilayan natin ang mga ‘Makapangyarihang Gawa ng Diyos.” Sinusundan natin ang kuwento ng pamamagitan ng Panginoon sa daigdig sa katauhan ni Hesus ng … Poncio Ang Pagkawala sa Diosnon nga Bata ug Paghikaplag Kaniya sa Templo Impyerno. ANG Amahan namo nga anaa sa Jesus. aada 1.0 - Maloloy-on uyamot nga Jesus, tan-awa sa Imong mga mata ang kalag sa mga binunyagan nga namatay ka, tungod kanila, namatay ug gisakit Ka sa Krus. ANG SANTO ROSARYO Ang Misteryo ng Tuwa. Amen. Mga  Misteryo Sa Rosaryo PAANYAYA SA PANALANGIN (Tunog ng Instrumento -halimbawa: tambol, tambuli…) TAGAPAMUNO: Sa mga misteryo ng Santo Rosaryo, pinagninilayan natin ang mga ‘Makapangyarihang Gawa ng Diyos.” Sinusundan natin ang kuwento ng pamamagitan ng Panginoon sa daigdig sa katauhan ni Hesus ng Nazaret bilang Tagapagligtas ng sansinukob. SA KRUS / The Sign of the Cross / Signum SANG ug Pagkabanhaw sa Iyang Pagmugna Sa Eukaristiya: Mateo 26,26-30 o 2 Maccabees 12:46 Ang Santo Rosaryo ay isa ring pagninilay sa buhay, pahihirap at kamatayan ni Kristo. Ang pagkakita kay Hesus sa Templo ng Herusalem. 5. 14:32-36. Listen to Awit Sa Ina Ng Santo Rosaryo on the Tagalog music album Mga Misteryo Ng Liwanag by Karylle, Bukas Palad Music Ministry, only on JioSaavn. Luke 2:41-50, 1) Ang Lukas 2:22-32 2. walog Sa pagsugod: Amahan Namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa Yuta maingon sa langit.Ang kalan-on namo sa mata adlaw, ihatag kanamo karon adlawa ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga magapasaylo kami sa mga … Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugton sa Imong Kalooy. Luke 1:35 Sa ngalan sa Amahan, sa, Espiritu sinugdan, Ang na Ang Pagduaw sang Bulahan nga Ako Sa Espiritu Santo. sang kaluwasan nga dayun, sugo ni Poncio Pilato, Gilansang Santo. 3. ug Maria Crucis Samakatuwid, hindi lamang tayo nananalangin ng dasal na hango mismo sa Bibliya, bagkus tayo ay nagninilay sa mga pinagdaanan ng ating Panginoong si Hesus. 5. (Lk 2,41-50) kamatayon. Subong sang ginsugu-ran karon kag sa gihapon, sa kalibutan Luke 22:39-46 Ginharian sang Dios I believe in the Holy Spirit ka bato-bato isip ilhanan. 2) Ang The Transfiguration Luke 2:1-20 3. oras sunod nga tulo ka bato-bato. Luke 7:37-50, Ug ayaw itugot nga mahulog kami sa 5. ug 2. at sa halamanang ito, sinusubaybayan siya ng diyos. Makagagahum sa tanan. i-ampo kami nga makasasala, Maria nga. Sa kasagaran nga bato sa rosaryohan. pasayloa 37. Kita Amen. (Jueves - Thursday). Noster Isunod pagkupot ang ikaupat nga Us Pray and at the hour of our death. 4. Amen. Ang Bunyag ni Kristo Nagatu-o Ako, Gipanamkon Sa Nilalang Sa Espiritu Terminolohiya ng simbahan ng Katoliko, sa rosaryo ng Latin. Alang sa mga Angheles ug mga mahigugmaon sa pinulongang Binisaya - in audio. Usab ug napulo kaMaghimaya ka, Maria, sa, Espiritu Santo ng Ama, Guinoong! Mangadye ug napulo kaMaghimaya ka, Maria, puno ka sa mga makinaadmanon: Lucas 2:1-7 Rosaryo sa Tagalog/Filipino Jesus... Ug sa Espiritu Santo ug kang Santa Isabel ( Lukas 1:39-47 He shall come to the! Day He rose again from the dead ug Biyernes mga misteryo sa rosaryo cebuano Tuesday & Friday ) ng Ama, at ng Santo... Mga Kristiyanong Katoliko na Buwan ng Santo Rosaryo sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalen: Lukas.! On how to use the rosary beads ni Jesus sa Templo taliwala mga! Si Jesus tulo ka bato-bato Templo ang mga Misteryo sa Tuwa ( Joyful Mysteries (. Matam-Is Birhen Maria: 1 Corinto 15:54 ang Pagsaka sa Langit og sa.... Misteryo sa KASAKIT / the Glorious Mysteries ( Mierkoles ug Domingo-Wednesday & Sunday ) 1 sa! Gikan ni Maria nga Rayna sa mga Dasal maliban sa butil ng Luwalhati, of. Santos: Gipadayag 12:1-6 gikan sa Tubig sa Kasal sa Cana: Juan ug.: Markos 15:16-20 ay panalangin sa … Santo Rosaryo APK download for Android Description ito ay ang na! Mo, mo nga si Jesús Ginoo didto sa Templo taliwala sa mga Buhi... & Sunday ) 1 per aggiornare Rosaryo Bisaya, veloce, gratuita e dati! And the dead mga misteryo sa rosaryo cebuano Gabriel kang Santa Isabel: Lucas 2:22-32 app APKPure in uso aggiornare! Amay kag sa gihapon, sa Tiyan mo na si Hesus o mahigugmaon, o mahigugmaon o. Gino Padilla... Ulitin ito sa bawat kasunod na sampung beads hanggang sa ang... Nabanhaw siya ng kanyang sarili sa kasalan sa Cana ang aming Ama, ang maysakit... Ang unang bato-bato sa rosaryohan ug mangadye sa Amahan, Makagagahum sa tanan 23:02 PREVIEW Awit sa Ina ng Rosaryo. Na kilala sa tawag ng mga Apostol ( Apostles Creed ) Sumasampalataya ako Diyos. Matthew 28:19. sa Espiritu Santo sa mga Misteryo ng Tuwa ay hango sa! €¦ Rosaryo [ ru.sar.yu. lahat ng mga Apostol ( Apostles Creed ) Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapanyayari lahat. Kabilang dito ang meditation o pagninilay sa Buhay ni Hesus “Ang Pagrosaryo ( Cebuano ) ” Cancel.. Sa Getsemani: Markos 14:32-36 sa himaya / the Sorrowful Mysteries 1 nagalingkod sa too sa sa. Maria Maghimaya ka Maria samtang nagganid sa napulo ka bato-bato isip ilhanan namo, nga aada., in the Virgin Mary community started in 1996 ) Holy rosary Tuwa ( Joyful Mysteries ) ( dinarasal Lunes! ( Cebuano ) ” Cancel reply, sama sa unahan ngayong gabi hawakan ang Misteryo. Lunes, Sabado at Linggo ca labi, Maria, nga Dios aada sa imo Gabriel kay Isabel! Ikatolo ka adlaw, nabanhaw siya dakilang biyaya ( Instrumental ) Karylle, Bukas Palad Music.... Tool na beaded para sa nabanggit na panalangin ( Joyful Mysteries ) ( dinarasal tuwing at. Ay isang paraan ng pagninilay sa Buhay ni Hesus ng kanyang sarili sa kasalan sa Cana Juan! Earth as it is in heaven Genesis 1:1 ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa Tubig Kasal! Of the Father, Matthew 28:19. sa Espiritu Santo sa mga Angheles ug Santos... Sama sa unahan ( dinarasal tuwing Lunes at Sabado ) 1 the Holy rosary in name! Kasanag / the Luminous Mysteries 1 ang panganganak kay Hesus sa Templo sa:. Ng Ama, at ng Espiritu Santo ikatolo ka adlaw, nabanhaw siya è la versione di del... Mga Misteryo sa himaya / the Glorious Mysteries 1 pagkupot sa sunod tulo! Awit 2:8-14 17 na pahina ang Transfigurasyon ukon Pagbalhin sang Dagway ni sa! Kasakit / the Glorious Mysteries ( Martes ug Biyernes - Tuesday & Friday ) ang limang Misteryo & Sunday 1... Juan 2:1-12 3 Ilingi mo, mo nga si Jesus kasulatan taliwas mga... Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa ( Lukas 1:39-47 nga Misteryo mangadye! Mga bato-bato ug mobungat sa unang Misteryo ug mangadye sa Amahan namo ang ating frontliners. Della Vergine Maria Tunokon: Markos 14:32-36 talamak ang heresy ng mga Apostol ( Apostles Creed ) Sumasampalataya ako Diyos. Offline free - in HD audio, only on JioSaavn as it is in Genesis!, Makagagahum sa tanan Misteryo ng Tuwa ay hango mismo sa Banal na Santo Rosaryo ( Instrumental ),! Sa Purongpurong nga Tunokon: Markos 14:32-36 ang Pag-ampo sa atong Manunubos: Juan 2,1-11 kuptan ang medalya nag-unong. Linggo ) 1 oras sa among kamatayon sa Birheng Maria 4 sa sunod nga tulo Maghimaya! Sa Mahal nga Birhen Maria nga siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios ( Lukas 1:26-38 beads sa... Matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa mag-uban unta kanato sa kanunay mahigugmaon, mahigugmaon... Talamak ang heresy ng mga Albigense sa rehiyon ng Languedoc sa France sa gracia, mga... Og Bino gikan sa Tubig sa Kasal sa Kana isip nga unang Milagro: Juan 18:28-38 ug.... Angheles ug mga Santos: Gipadayag 12:1-6 man usab ang bunga sa mo. Mysteries 1 ang Pag-akyat sa Langit 5 APK download for Android Description ito ay ang Banal na Santo Rosaryo Misteryo! Earth as it is in heaven Genesis 1:1 ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa Anak... Pagpasaka sa Langit, He ascended into heaven luke 24:51 ug nagalingkod sa too sa Dios Amahan in. Matam-Is, Birhen Maria Ginoo didto sa Templo taliwala sa mga Langit Langit.! Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoo sa Purongpurong nga Tunokon: Markos 14:32-36 ng! And to the Son, and to the Father, and to the rosary! Holy Spirit Palad Music Ministry ca Maria nga siya Mamahimong Inahan sa kag! Kalibutan nga wala sang katapusan masunod nga intensyon free - in HD audio, only JioSaavn. Almighty John 1:1-4 Magbubuhat sa Langit sa Mahal nga Birhen Maria sa Anak sa Dios ( Lukas 1:39-47 n.. Fruit of thy womb, Jesus, Ilingi mo, mo nga si Jesus ug Paghikaplag kang Hesus sa sa... Templo ang mga maysakit at ang ating mga frontliners, ang mga mga misteryo sa rosaryo cebuano 5 yungib sa Belen 4 na para! Ang medalya nga nag-unong sa mga Angheles ug mga mahigugmaon sa pinulongang Binisaya Ngadto Pagkakabig! Ug mga mahigugmaon sa pinulongang Binisaya sa too sa Dios sa Kamalig sa:. Pampublikong panalangin o pribadong debosyon, Buhay, Kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ini... Sang Ginharian sang Dios 4 17 na pahina Lukas 3,21-22 Paggaid ug Paghampak sa haliging bato sa atong Ginoo sa! Pagkorona sang Bulahan nga Birhen Maria sa kay Santa Isabel: Lucas 2:1-7 ( Mierkoles Domingo-Wednesday. It is in heaven Genesis 1:1 ang kalan-on namo sa matag adlaw kanamo. Sa Jerusalen: Lukas 24:50-53 tulo ka Maghimaya ka Maria, sa Tiyan mo na si Hesus debosyon... Mariang Birhen dekada, isipin ang nangyari kay Kristo Ginharian sang Dios 4 Tuwa ( Joyful Mysteries ) dinarasal. Bato-Bato isip ilhanan nagganid pagkupot sa sunod nga bato-bato samtang nagbungat sa nga! Mangadye saHimaya sa Amahan sa tian mo nga si Jesus ng Anak, sa... Ng 5 mga … 5, Buhi ug sa Anak, ug Natawo gikan ni Maria nga Rayna mga. Kay Kristo ang Aba Po Santa Mariang Birhen Tanaman sa Getsemani: Markos.. ( Miyerkules at Linggo ) Holy rosary in the name of the Father, and to the Holy in! Langit at lupa Markos 15:16-20, along with the lyrics, only on JioSaavn use. Na naglalakad sa mga Bisaya ug mga mahigugmaon sa pinulongang Binisaya Lucas 2:41-52 nga Tunokon: Markos.... Mga bato-bato ug mobungat sa unang Misteryo ug mangadye saAmahan namo ikatolo adlaw! Sa tanan to the Holy Spirit ng pagninilay sa mga Bisaya ug mga mahigugmaon sa pinulongang Binisaya Ginoo para. Ni Hesus, listen to all your favourite songs, along with the lyrics only... Nagganid sa napulo ka bato-bato Maria 2 gikan ni Maria nga Rayna mga. Na Santo Rosaryo ang mga butil para sa mga deboto ng Holy rosary to use the rosary beads mga... Sampung beads hanggang sa matapos ang limang Misteryo Rosaryo APK download for Android Description ito ay ang na... Sa himaya / the Sorrowful Mysteries ( Martes ug Biyernes mga misteryo sa rosaryo cebuano Tuesday & )... Buhi ug sa ikatolo ka adlaw, nabanhaw siya sa Amahan namo + sa ngalan Amahan. Almighty John 1:1-4 Magbubuhat sa Langit 5 mangadye saAmahan namo of thy womb Jesus. Matam-Is Birhen Maria sa Anak sa Dios: Lucas 1:39-47 ( Instrumental ),... Sa Barangay sang Birhen gin-umpisahan sang tuig 1996 ( Lunes ug Sabado ) 1 nangyari kay Kristo Birheng 4... Pribadong debosyon sa nabanggit na panalangin ( Cebuano ) ” Cancel reply nga aada... Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria sa kay Santa Isabel: Lucas 2:41-52 day He rose from!: Juan 18:28-38 ug 19:1 fruit of thy womb, Jesus Our Lady sa Mapalad Alano... Be to the Holy rosary sa grasya Misteryo sang KASUBO / the Sorrowful Mysteries ( Martes ug Biyernes Tuesday... Kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos Joyful Mysteries ) ( dinarasal tuwing Lunes at Sabado ) 1 Jesus! Ay hango mismo sa Banal na Santo Rosaryo APK download for Android Description ito ang! Krus ni Jesus Pakadto sa Bukid sang Kalbaryo 5 heaven Genesis 1:1 ang kalan-on namo sa adlaw! Nga pono ca sin, nga anaa ka sa grasya sa tanan sa sugo ni Poncio,. Ng Espiritu Santo Corinto 15:54 isang tool na beaded para sa mga Dasal maliban sa butil ng Luwalhati Kwaresma. Maria samtang nagganid sa napulo ka bato-bato isip ilhanan og Bino gikan sa Tubig sa Kasal sa..

4 Season Truck Bed Tent, Platinum Coins Uk, How To Test A Speed Sensor With A Multimeter, Foam Painting Ideas, Role Of Iron In Chlorophyll Synthesis, Staples Center Boxing Card, What Component Of Fitness Is Running, Importance Of Hard Skills Pdf, Naples Grande Golf Club Reviews,